pobierz wypełnij i odeślij nam kartę:

karta zgłoszenia (do pobrania .pdf)
karta zgłoszenia (do pobrania .docx)

lub wypełnij formularz (Uwaga formularz dotyczy zgłoszenia jednej osoby):

           


       
       


Pakiet świadczeń dla dzieci do 7 lat szt.
Dodatkowa odznaka szt.
Dodatkowa koszulka trasy 1 szt.  
Dodatkowa koszulka trasy 2 szt.  
Dodatkowa koszulka trasy 3 szt.  
W przypadku zamówienia większej ilości rozmiarów koszulek, prosimy opisać szczegóły:


cennik:
14 dni 8 dni dodatkowe cena
dzieci do 7 lat 0 zł 0 zł pakiet dla dziecka do 7 lat 80 zł
HPTP/PTP/MPTP 280 zł 230 zł dodatkowa odznaka 15 zł
dzieci i młodzież 290 zł 240 zł dodatkowa koszulka trasy nr 1/2/3 30 zł
PTTK 320 zł 270 zł
pozostali uczestnicy 350 zł 300 zł

Wpłata na rzecz samorealizacji imprezy i świadczenia dodatkowe w kwocie* zł została przelana na rachunek bankowy
PTTK Oddziału Gdańskiego nr 26 1240 5400 1111 0000 4916 6729 w dniu*

  * proszę wypełnić oznaczone pola.

Zgłaszam osób na uzyskanie lub rozszerzenie uprawnień PTP. Wnioski dostarczone do KTP ZG PTTK do dnia 16.06.2019

*Oświadczam, że ja/moja drużyna zapoznałem/łam/ała się z Regulaminem LX OWRP i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu oraz zaleceń kierownictwa Rajdu. Wszyscy członkowie drużyny wyrażają zgodę na zbieranie, wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji drogą elektroniczną przez PTTK Oddział Gdański w Gdańsku dla potrzeb organizacji OWRP. Jednocześnie przysługuje mi/nam prawo do wglądu i weryfikacji swoich danych osobowych.

Wyrażam/my zgodę na publiczne ogłoszenie listy uczestników tras Rajdu na stronie internetowej LX OWRP wraz z moimi/naszymi danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska i miejscowości podanych w zgłoszeniu. W przypadku braku takiej zgody zostaną zamieszczone jedynie inicjały imienia i nazwiska oraz miejscowość zamieszkania.

*Wyrażam/my zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w mediach i na stronach internetowych PTTK Oddziału Gdańskiego w Gdańsku oraz Zarządu Głównego PTTK w Warszawie w celach informacyjnych, reklamowych, promocyjnych LX OWRP „Pomorze Środkowe 2019” (zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

W przypadku przesłania zgłoszenia w wersji elektronicznej podpis należy złożyć po przybyciu na rajd.