Uzupełniony i poprawiony Regulamin 60 OWRP

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

zamieszczamy wam zaktualizowany ostatecznie Regulamin 60 OWRP, najważniejsze zmiany to kosmetyczne poprawki tras i kilometraży z uwagi na noclegi oraz sprawdzenie terenu, uzupełnienie danych kadry organizacyjnej 60 OWRP, uzupełnienie instytucji wspierających imprezę oraz ostateczne poprawki kosmetyczne wynikłe w trakcie organizacji rajdu.

Z pozdrowieniami

Organizatorzy

Regulamin LX OWRP_ver 2.0 21.06.2019