Tak wyglądać będą koszulki rajdowe!!!

Każdy z uczestników otrzyma pamiątkową koszulkę rajdową tradycyjnie w ramach świadczeń. Każda trasa odróżnia się swoim kolorem i tak jak pokazano poniżej na zdjęciach na trasie nr 1 (Solnej) koszulki będą w kolorze szarym, na trasie 2 (Pomorskiej) w kolorze moro zaś na trasie nr 3 (Bałtyckiej) w kolorze niebieskim.

 Koszulka Trasy nr 1                  Koszulka Trasy nr 2                    Koszulka Trasy nr 3

 

 

 

 

 

 

 

Aby uczestnicy 60 OWRP nie mieli problemu z odnalezieniem organizatorów, będą oni ubrani w koszulki koloru czerwonego zarówno podczas trwania tras jak i na zakończeniu rajdu w Koszalinie.