Promocja

Dla zorganizowanych grup szkolnych oraz harcerzy przygotowaliśmy promocję. Opiekun minimum 10 osobowej grupy szkolnej lub harcerskiej w imprezie uczestniczy za darmo. Jeśli grupa liczy powyżej 18 osób dwóch opiekunów uczestniczy nieodpłatnie w imprezie. W przypadku grupy powyżej 18 osób każdy uczeń lub harcerz otrzymuje ponadto zniżkę w kwocie 20 złotych od kwoty podanej w regulaminie imprezy.

Zarówno 10/18 osób należy rozumieć jako 10/18 uczniów/harcerzy plus 1/2 opiekunów tj. odpowiednio 11 lub 20 osób pełna grupa.