Osoba niepełnoletnia

W 60 Ogólnopolskim Wysokokwalifikowanym Rajdzie Pieszym osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką osób pełnoletnich oraz za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
Poniżej pobrać można oświadczenie o udziale dziecka w rajdzie. Przypominamy, że dokument musi być podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego – jeśli dziecko uczestniczy w rajdzie bez rodzica/opiekuna, osoba przejmująca opiekę musi mieć wypełniony dokument ze sobą!
Oświadczenie-udział nieletnich LX OWRP