Komitet organizacyjny

Kadra:

Komandor Daniel Nazaruk (tel. 783-466-442)
Z-ca Komandora Grzegorz Oskarbski
Krajoznawstwo Krzysztof Kruszyński
Kierownictwo Mety Józef Tadeusz Tokarz
Kierownictwo tras :

  • Trasa nr 1: Daniel Nazaruk, Joanna Sylka – Nazaruk
  • Trasa nr 2: Tomasz Jaworowski, Grzegorz Oskarbski
  • Trasa nr 3: Damian Rabenda, Elżbieta Rabenda

Strona internetowa: Piotr Bojas
Rzecznik prasowy: Joanna Sylka-Nazaruk
Projekt znaczka: Daniel Nazaruk, Grzegorz Oskarbski
Projekt Tras: Grzegorz Oskarbski